ÖZET

Türkiye’de Arılar Verimsizler ve Ölüyorlar.

Dünya’da koloni bal verim ortalaması 22 kg. Çin’de 48 kg, Kanada’da 55 kg. Türkiye’de 14 kg.’dır.  (FAO)

Oysa Türkiye yedi iklim bölgesi, 10 bin bitki türünün üçte biri nektarlı ve polenli bitkiler,  beş ayrı arı ırkı ile bir arıcılık cennetidir. Türkiye arıcılığı bu düşük verimi hak etmemektedir.

Koloni başına bal veriminin düşüklüğü 50 yıl önce başlayan, giderek artan ve son yıllarda üç milyon koloniye çıkan gezginci arıcılık sonucu ırkların birbirleri ile melezlenmeleri yani genetik kirlenmedir. Halkımız buna soysuzlaşma demektedir.

Yaklaşık 20–30 nesildir melezlenen koloniler; ilkbaharda gelişememekte, hırçınlıkları artmakta, çok oğul vermekteler, hastalıklara dirençleri azalmakta, verimleri artırılamamakta ve kış kayıpları yüksek olmaktadır. Buna genetikte “melez çözülmesi” denmektedir.

Verimin yüksek olduğu ülkelerde arıcılar hangi ırk ve damızlıkla çalıştığını bilmekte ve kolonilerinin ana arılarını her yıl en geç iki yılda bir damızlık değeri olan ana arılarla yenilemektedirler.

Ülkemizde Kafkas ırkı ve Anadolu ırkının dışında damızlık değeri olan başka ırk veya ekotipler henüz tanımlanmamış ve üretime verilememiştir.

Verimi yükseltmek için Türkiye’deki 7 milyon koloninin yılda 3,5 milyon genetik yapısı bilinen ve damızlık değeri olan ana arıya ihtiyacı vardır.

Ticari ana arı üreticilerinin toplam üretimleri 250 bin ana arıdır. Ve ihtiyacın 14’de biridir.

Üretilen bu ticari ana arılar miktar itibarı ile yetersiz olduğu gibi ırk ve yetiştirme kaliteleri yönünden de sorunları bulunmaktadır.

Mevcut ticari ana arı üretim sistemindeki ticari ana arı işletmeleri soruna çözüm getirememiş genetik kirliliği daha da artırmıştır.

Genetik kirlilikte verim düşüklüğünü tetiklemektedir.

Düşük verim nedeni ile arıcılar şekerli beslemeyi artırmakta şekerli besleme arttıkça da bal kalitesi düşmektedir. Yerli tüketici şekere para ödemektedir. Şekerli ballarında dış

satımı yapılamamaktadır.

Diğer yandan bilhassa nişasta bazlı şekerle beslenen kolonilerin fizyolojileri bozulmakta çevre şartlarına dirençleri daha da azalmakta ve ölümler artmaktadır.

45.Apimondia kongresine gelen 0496–0260–0326 numaralı tebliğlerde;

2016-2017 kışında Türkiye’de %50’ye yaklaşan koloni kayıplarının olduğu bildirilmektedir.

Türkiye’de Damızlık ve Ticari Ana Arı sorunu günümüze kadar çözülememiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeterli damızlık üretimi yapamamaktadır.

Arıcılar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında sık değişen yönetimler nedeni ile uzun vadeli çalışma gerektiren damızlık konusuna girmeleri mümkün olmamaktadır.

Tavukçulukta, büyük baş hayvancılıkta ve tohumculukta olduğu gibi arıcılıkta da damızlık işletmelerinin özel sektör eli ile yürütülmesi zorunluluktur.

Bu nedenle damızlık konusunda çalışan özel sektör desteklenmelidir.

Türkiye’nin sahip olduğu 5 arı ırkından Kafkas ve Anadolu ırklarının tanımlamaları yapılmış damızlıkları ortaya konmuştur. Arıcılarımızın bu damızlıkları en hızlı ve yaygın olarak kullanmaları ve kendi işletmelerini verimli hale getirmeleri sağlanmalıdır.

Bilhassa Muğla ırkı tanımlanmalı, izole alanda korunmalı ve damızlık olarak arıcılarımızın yararlanmasına verilmelidir.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin Damızlık Çalışmaları

Damızlık sorununu 20 yıl önce gören ANG Vakfı,1998 yılında Artvin Camili’de başlattığı çalışmalarla Kafkas Arısının melezlenmemiş saflarını bulmuştur.

Kafkas arısının fizyolojik, morfolojik ve moleküler karakterizasyonlarını tanımlayarak koruma önlemlerini almış, seleksiyon çalışmalarını yapmış ve damızlık olarak ürettiği ana arıları arıcılara servis etmektedir.

2004 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kafkas Arısını tescil etmiştir.

Tescil normlarına uygun Damızlık Kafkas Ana Arılar üreten Macahel Arıcılık A.Ş.’ye 2014’te

HAYGEM tarafından ‘’Damızlık Ana Arı Üretim Sertifikası’’ verilmiştir.

Artvin’in Camili ve Hatilla izole vadilerinde üretilen 5000 adet damızlık ana arı adapte oldukları iklim ve flora gözetilerek Karadeniz ve Marmara Bölgelerine servis edilmektedir.

Ardahan Posof’ta üretilen 3000 adet damızlık ana arı ise Doğu ve Orta Anadolu Bölgelerine servis edilmektedir.

ANG Vakfı ayrıca TAGEM desteği ile yürüttüğü Araştırma Projesi çalışmalarında Orta

Anadolu arısının da saflarını bulmuş, karakterizasyon çalışmalarını yapmıştır.

Orta Anadolu Arısıda Ankara – Kızılcahamam’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın izin verdiği izole bölgelerde korunmaktadır.

HAYGEM Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Macahel Arıcılık A.Ş.’ye Orta Anadolu arısınında

‘’Damızlık Üretim İznini’’ vermiştir.

 Anadolu arısı damızlık ana arılarındanda yılda 2000 adet Kızılcahamam – Kırkırca – Kaplanderesi izole alanında üretilerek arıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Damızlık Ana Arı verilen arıcıların, bu damızlıkları kullanarak kendi ana arılarını nasıl üretecekleri konusunda özel teknikler geliştirilmiştir.  Bu teknikler kurslar, broşürler, kitaplar, videolar, flaş bellekler ve televizyon kanallarında yapılan programlarla arıcılara anlatılmıştır.

Arıcılar damızlıkları kullanarak bunlardan kendi ihtiyaçları ana arılarını kendileri üretmektedirler.

Artvin’de, Ardahan’da ve Ankara’da damızlık ana arı üretimi ve servisi Mayıs – Ağustos aylarında yapılmaktadır. Bu aylarda arıcılarımız ihtiyaçları damızlık ana arılarını Macahel Arıcılıktan istemekte ve ana arılar kargolarla adreslerine gönderilmektedir.

Damızlık ana arı temininde sezonu kaçırmış arıcılarımız ihtiyaçları içinde damızlık ana arısı olan 3-5 arılı çerçeveli koloniler alarak da temin edebilmektedirler.

Macahel Arıcılık A.Ş.  bu ürünü de sağlamaktadır. Arıcılarımızın bu damızlık kolonileri yılın her zamanında edinme imkanı bulunmaktadır.

Düşük Verim Sorununa Çözüm  Önerimiz.

I.Örnek Çalışmalar:

Artvin’de 150 adet organik bal üreticisi orman köylüsü arıcı Macahel Arıcılık A.Ş.’den aldıkları damızlıklardan kendi ihtiyaçları F1 ana arılarını elde ederek organik bal üretmektedirler.

Bu arıcıların koloni başına bal üretim ortalaması 30-40 kg. mı bulmakta her birinin yıllık kazançları 75-150 bin TL arasında olmaktadır.

Ayrıca Türkiye genelinde 2500 profesyonel arıcı Macahel Arıcılık A.Ş.’den edindikleri damızlıklardan yaklaşık 250 bin ana arı üreterek arıcılık yapmaktadırlar.

Bu arıcıların yıllık ilave bal gelirleri toplamda 100-150 milyon TL’dir

Bu uygulamaları değerlendirdiğimizde:

ANG Vakfı  ve  Macahel Arıcılık A.Ş.  sadece kendi imkanları ile Artvin’deki 150 arıcı  ve  Kuzey Bölgelerimizdeki 2500 arıcı ile bu  çalışmayı  en az 10 yıllık bir süreçte yapmıştır.

II. Yaygın Uygulama  İçin Destek  İhtiyacı:

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin yaptığı çalışmanın benzeri çalışma

Her yıl  2500 arıcı ile  yapılabilir.

Böyle yaygın bir çalışmada desteğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Yılda 2500 arıcıya yetecek damızlık ana arılar ve arıcıların eğitimi için personel altyapısı ve tecrübesi Macahel Arıcılık A.Ş.’de vardır.

Arıcılara damızlık ana arılar ve çiftleştirme kapları için bir kez destek gerekmektedir.

Buda arıcı başına 2000 TL’dir. Ve yılda toplam 2500 arıcı için 5 milyon TL olmaktadır.

Eğitimi için arıcı başına 500 TL desteğe ihtiyaç vardır. toplam 1.250.000 TL’dir.

İhtiyaç duyulan toplam yıllık destek 6.250.000 TL’dir.

III. Damızlık Ana Arılar ve Çiftleştirme Kapları için Arıcılara   

     Bir Kez Destek Gerekmektedir.

 Yılda 2500 arıcı ile çalışılabilmesi için arıcıların ihtiyacı damızlık ana arıların ve çiftleştirme kaplarının Bakanlığın uyguladığı ana arı destek programından karşılanması mümkün olabilir.

Bu giderler arıcı başına 2000 TL olmakta ve toplam yıllık ihtiyaç 5 milyon TL’dir.

2500 arıcıya bu destek bir kez verilecek ileri yıllarda bu desteğe gerek kalmayacaktır.

Arıcılar edindikleri damızlıklar ve çiftleştirme kaplarını ileri yıllarda da kullanarak ana arı ihtiyaçlarını üretebileceklerdir.

Arıcılar kendi ihtiyaçları ana arıları üretmeyip her yıl ticari üretim yapan ana arı üreticilerinden almaya devam ettiklerinde yılda 50 ana arı için beheri 40 TL den her yıl 2000 TL’ye ihtiyaçları olacaktır.

IV. Arıcıların Eğitimi İçin Destek:

Yılda 2500 arıcının kendi ana arısını üretebilmesi için eğitilmeleri gerekmektedir.

Bu eğitimin ANG Vakfı’na ve Macahel Arıcılık A.Ş.’ye yıllık maliyeti 1.250.000 TL olmaktadır.

Daha önceki çalışmalarımızda kendi ana arılarını üretebilen arıcılara bu becerileri aşağıdaki yöntemlerle kazandırılmıştır.

Yüz yüze teorik eğitim, bire bir pratik eğitim, arıcılara verilen broşürler, ana arı üretim kitabı, ana arı üretim görseli, CD ler,  Flaş bellekler,  Web siteleri,  Facebook,  Youtube bağlantıları ile sağlanmıştır.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin 35.000 arıcı ile iletişimi bulunmaktadır.

V. Sağlanacak Yararlar:

Destek sağlandığında yılda 2500 arıcı beş yılda 12.500 arıcı yararlanacak.

Bugünkü bal üretimlerini iki katına çıkarabileceklerdir.

Buda arıcılık ekonomisine yılda 350 milyon TL’lik bir katma değer yaratacaktır.

Bu çalışma benzeri çalışmalara örnek olacak

Türkiye’de arılar ölmekten kurtarılacak.

Tüketici şeker yerine bal yiyecek

Bal dış satımının yolu açılacak

Arıcılar kar eden işletmelerinde istihdam edilmiş olacaklardır.

Arıcılık işletmeleri kar ettikçe de yeni istihdamlar olacaktır.

 

 

 

 

Türkiye  Arıcılığının Verim Sorununu Çözüm Projesi:

Gerekce:

a.     Bal Arılarının Ekosistem, Bitkisel Üretim ve Gıda Zincirindeki Önemi

Bal arıları nektar ve polen toplamak için çiçekleri ziyaret ettiklerinde onların döllenmesini ve ürünün oluşmasını sağlarlar. Bir gram (bir damla) balın üretimi için yaklaşık 120.000 çiçeği ziyaret ederler. Bitkilerin gelişmesinde tarımsal ürünlerin oluşmasında ve hayvancılığın ana girdisi olan yem bitkilerinin veriminde arılar su ve gübre kadar önemlidirler. Özellikle böcek mücadelesi yapılan tarım alanlarında diğer dölleyici böcekler öldükleri için döllemede bal arısına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre arılarla yeterli döllenen tarlalardaki verimin beş kat arttığı görülmektedir. İdeal dölleme için her üç dekar Ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisi bulundurulması gerekmektedir. Bu bir koloni üç dekarlık alandan 20 – 30 kg arasında bal toplayabilmektedir. Bu tek koloninin üç dekarlık Ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri topladığı balın değerinin en az 10 katıdır. Araştırmalar Yeni Dünya’da arılar yoksa çiçeklerin %4’ünün meyve tuttuğu, arı varsa %83’e çıktığını, elmalarda arılar yoksa çiçeklerin %5’inin meyve tuttuğu, arı varsa % 22’ye çıktığını, Yonca da arılar yoksa tohum bağlama oranı %1-2 iken arılar varsa %53’e çıktığını, böceklere karşı kafes içinde korunan 1m2 korunga alanından 9 gram tohum alınmasına karşın arılarla tam olarak döllenen 1m2 alandan 179 gram Korunga tohumu alındığını göstermektedir. Bu örneklere benzer binlerce bilimsel araştırma bulunmaktadır. Polinasyon olarak bilinen bir bilim kolu gelişmiştir.

Arıların polinasyon özelliğini bilen bilim adamı Albert Einstein arılar olmazsa tarımsal ürünlerin de olamayacağının önemini vurgulamak için, arılar öldüğünde insanların da aç kalarak yaşamlarının biteceğine işaret etmiştir.

Üretim hayvanlarının içinde iklim değişikliğinden ilk etkilenenler arılar olmaktadır. Kurak geçen 2007– 2008 yıllarında Dünya’da ve Türkiye’de %50’lere varan arı kayıpları yaşanmıştır. Arılar SOS vermekte, her geçen yıl arı ölümleri artmaktadır. ABD polinasyon için Avustralya’dan arı ithal etmektedir.

Duyarlı ülkelerde arıları yaşatmak için onlarca milyon dolarlık çalışmalar vardır.

b.     Dünya’da ve Türkiye’de Arıcılık ve Koloni Verimi

Dünya’da 50 milyon bal arısı kolonisi var ve toplam bir milyon ton bal üretilmektedir.

Türkiye 7 milyon koloni varlığı ile Çin’den sonra Dünya’da ikinci ülke konumundadır.

Çin’de koloni başına verim 48 kg, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde verim Çin’den de yüksek. Arjantin, Meksika, Ukrayna ve ABD de verim 25 kg’ ın üstünde. Dünya koloni verim ortalaması 22 kg. (FAO 2015). Türkiye’de koloni verimi 14 kg.

Dünya bal ticareti 350.000 ton. Türkiye Dünya bal ticaretinde yer alamamaktadır. Türkiye 2008 yılında bal ithal etmiştir, önlem alınmassa gelecek yıllarda da bal ithalatı söz konusu olacaktır.

c.     Türkiye Bir Arıcılık Cenneti ve Arıcılığı Geliştirme Potansiyeli Yüksek

Türkiye’de 7 ayrı iklim bölgesi var.

Türkiye’nin 10.000 bitki çeşidinin takriben üçte biri ballı bitkiler.

Arı bilimcileri Bodenheimer, F.Rutner, Br. Adam ve pek çok Türk araştırmacılara göre Türkiye’de beş ayrı bal arısı ırkı mevcuttur. Dünyanın başka bir ülkesinde Türkiye’de olduğu kadar değişik arı ırkları yoktur.

Gezginci arıcılık başlamadan önce Türkiye’de Kafkas, Anadolu, Muğla, Suriye ve İran Arı Irkları kendi bölgelerinde yaşıyorlardı ve kendi ekolojilerinde verimli idiler. Her ırk kendi bölgesinin ikliminde ve bitki örtüsünde on binlerce yıl yaşamış, olumsuz iklim şartlarına dayanabilmiş, hayatta kalabilmişlerdir.

Anadolu’da ballı bitkilerin ekilip dikilebileceği milyonlarca hektar bozuk orman alanı bulunması, bal ormancılığı için önemli bir fırsattır. Arıcılık aynı zamanda önemli bir kırsal kalkınma aracıdır. Anadolu topraklarında Hititlerden bu yana arıcılık kültürü vardır. Anadolu insanı balı şifa niyetine tüketmektedir. Diğer arı ürünleri de insan sağlığı için çok önemlidir.

Türkiye zengin arı florası, doğal arı ırkları, arıcılık geleneği, bal tüketim alışkanlığı ile tam bir arıcılık cennetidir ve arıcılığı geliştirme potansiyeli çok yüksek bir ülkedir.

Ek 1: Ortadoğu Arı Irkları

d.     Gezginci Arıcılık:

1950’li yıllardan itibaren ulaşım imkânlarının gelişmesi ile başlayan gezginci arıcılık sisteminde, arıcılar arılarını nerede taze çiçek varsa o çiçeklerden bal üretmek için taşımaya başladılar. Arıcılar bu işi daha da ileri götürerek, bir bölgenin arısını başka bölgelerde kışlatmaya başladılar.

Bal arısı üreme biyolojisine göre ana arılar kendi kovanının erkek arıları ile döllenmezler. Kovanlarından birkaç km uçtuktan sonra feremon hormonu salgılarlar. Bu hormonu algılayan başka kovanların erkek arıları ile döllenirler. Gezginci arıcılık düzeninde arı biyolojisinin gereği değişik ırkların kolonileri birbirlerini dölleyerek melezleştiler.

Şimdilerde yılda üç milyona yakın koloni 3-5 kez yer değiştirmektedir. Melezleşmenin boyutu her geçen yıl katlanarak artmaktadır.

Gezginci arıcıların ellerinde ırk özelliğini kaybetmiş, genetik olarak ne oldukları belli olmayan, 20-30 kuşak melez, çok oğul veren, hırçın, soysuz ve bal yapmayan koloniler oluştu.

Ek 2: Türkiye’de Gezginci Arıcılık

e.     Koloni Bal Verimi Çok Düşük

Türkiye yıllık 14 kg koloni bal verimi ile 22 kg olan Dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Türkiye’de düşük verimle arıcılık yapma zorunda kalan bir kısım arıcılar kolonilere şeker vererek üretim yapmaktalar. Bu da bal kalitesini düşürmektedir.

Kolonileri besleme amacı ile mısır şekeri orijinli takribi yıllık 15.000 ton ticari arı keki kullanılmaktadır. Petekli bal üretimi amaçlı en az 20.000 ton pancar şekeri kullanılmaktadır. Bu şekerler hesaba katıldığında koloni başına verimin 10 kg’ın da altında olduğu görülmektedir.

Şekerli besleme yapmayan arıcılar düşük verimle üretimi sürdürememekte ve arıcılığı terk etmektedirler. Tüketiciler ise doğru bala ulaşamamaktalar.

f.    Teknik Arıcılık Uygulanmıyor, Ana Arılar Yenilenmiyor

Arıcılarımızın kolonilerinde damızlık ana arı kullanmamaları ve ana arılarını yenilememeleri nedeni ile koloni başına verim düşüktür.

Arıcılık tekniğine göre bir koloninin ana arısının her yıl ya da en geç iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Yenilenen ana arılar yüksek verimli ve bölge şartlarına adapte ana arılar olmalıdır.

Türkiye geneli için yılda en az koloni sayısının yarısı kadar 3 milyon 500 bin ana arı ihtiyacı vardır. Kalitesi bir yana, yılda üretilen ticari ana arı miktarı 250.000 civarındadır. Bu üretim ihtiyacın ancak on dörtte biridir.

Bir kısım arıcılarımız ellerindeki soysuzlaşmış, çok oğul veren koloniler kendiliğinden kolayca ana arı yaptığı ve değiştirdiği için ana arı üretmeyi gereksiz buluyorlar. Ege Bölgesi arıcılarımızın ellerindeki Muğla Arısı melezi koloniler bu grup kolonilerdir.

İleri derecede melez koloniler çok oğul yaptığı için ana arılar doğal olarak gençleşiyorlar. Ancak oğul veren koloniler de bal yapmıyorlar. Arılıkta koloni sayısı azalmasa bile bal üretimi artmıyor.

Arıcıların büyük çoğunluğu ana arı üretimine zaman ayırmıyorlar. Ticari ana arı alıp kullananlar ticari ana arıların kalitesizliği nedeni ile yeteri fayda görmedikleri için ana arıyı önemsemiyorlar. Son yıllara kadar da kendi ana arılarını üretmek isteyenler damızlık ana arı bulamıyorlardı.

g.      Arılar Sağlıklı Değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bornova Araştırma Enstitüsü’nün Ege Bölgesi illerinde yaptığı araştırmaya göre kolonilerin büyük bölümü hasta.

Numune alınan 394 arılığın 5’inde Amerikan Yavru Çürüklüğü, 4’ünde Avrupa Yavru Çürüklüğü, 5’inde Kireç Hastalığı, 135’inde Nosema, 217’sinde Varroa, 5’inde Petek Güvesi ve 197’sinde virüs bulunmuştur.

Sağlıksız koloniler verimsiz oldukları gibi koloni kayıplarına da neden olmaktadırlar. Sağlıksız kolonilerin gezdirilmeleri, sağlıksız keklerle beslenmeleri, sağlıksız temel peteklerin kullanımı ve yanlış teşhis ve ruhsatsız ilaçlarla tedavi yapılmaya çalışma gibi yılların yanlış uygulamaları sonucu arı sağlığında bu vahim noktaya gelinmiştir.

Ek 3: Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü Arı Hastalıkları Raporu

h.     Düşük Verimin Ana Nedeni Arıların Melezlenmiş Olması. (Genetik kirlenme)

Gezginci arıcılık, arı ticareti, yanlış ana arı üretimi ve yurt dışından gelen yabancı ırk arılarla melezlenmeyi artırarak, kolonilerin hırçınlaşmalarına, soysuzlaşmalarına ve verimsizleşmelerine neden oldu.

i.       Arı Ticareti

Eylül ve ekim aylarında Çam Pamuklu Koşnilinin (Basra Böceği) salgısından bal yapan Muğla Arısı Dünya’nın en hızlı gelişen arısıdır. Bu arı ilkbahar ve yaz aylarında bal stoklamaz, sürekli yavru yapar. Bu arının genetiğinde ilkbahar ve yaz aylarında çoğalma, Eylül ve Ekim aylarında Basra’dan bal yapma davranışı vardır. Bu arı on binlerce yıl böyle yaşamış ve genetik şifresi böyle oluşmuştur.

İlkbahar ve yaz aylarında gelişme hızı yüksek olan bu arı Ege Bölgesi’nden arı tüccarları tarafından satın alınarak Türkiye’nin diğer bölgelerine satılmaktadır. Ancak sadece kendi bölgesine uyumlu olan bu arı satıldığı Anadolu’nun diğer bölgelerinde sonbaharda Basra Böceği olmadığı için aç kalmakta ve kışın da ölmektedir.

1990 – 2000 yılları arasında Ege Bölgesi’nden alınan 700 bin koloni Anadolu’ya dağıtıldı. Bu koloniler melezleşmeyi hızlandırdılar ve verildikleri yerlerde iklim uyumsuzluğundan dolayı öldüler. Bu yanlışlık halen devam ettirilmektedir. İlkbaharda Güney ve Ege Bölgeleri’nden edinilen koloniler doğu illerine satılmaktalar ve bu koloniler doğu illerinde kışın ölmekteler.

Ankara İlinde 1982 yılında 90.000 koloni varken 1990 yılından sonra kamu desteği ile 5 kez toplam 20.000 koloni dağıtılmıştır. Şimdilerde Ankara İlinde toplam sadece 60.000 koloni bulunmaktadır. Başta dağıtılan koloniler olmak üzere Ankara’da kolonilerin %50’si ölmüştür. Arı ticaretinden kazananlar sadece arı tüccarları olmaktadır. Arı ticareti ile de melezlenme hızlandırılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği 2016 ve 2017 yıllarında Ankara’ya Muğla’dan getirilen 10.000 koloni dağıtmış. Bu kolonilerin %90’nı ölmüştür.

j.       Yanlış Ana Arı Üretimi ve Satışı:

Bölgesel arı ırklarını korusunlar ve arıcılara ana arı üretimini öğretsinler diye 1960’lı yıllarda Ankara’da Arıcılık Araştırma Enstitüsü; Fethiye, Bitlis ve Ardahan’da üretme istasyonları kurulmuştu. Bu kuruluşlar, on binlerce yılda oluşmuş ve kendi bölgesinde verimli olan doğal arı ırklarını koruyamadılar ve kapatıldılar. Kafkas Irkı’nın dışındaki doğal ırklar korumaya alınamadılar.

Son yıllarda yürütülmeye çalışılan Ülkesel Arıcılık Projesi’nde de ırk bazında tanımlama ve koruma ele alınmadığından ırklar tanımlanıp korunamamış ve damızlıklar oluşturulamamıştır.

1980’li yıllarda başlayan ana arı üretimi damızlık ayağının oluşturulamaması ve denetimsizlik nedeni ile gelişemedi. Halen üretilmekte olan yıllık 250.000 bin civarındaki ticari ana arıların tamamı Kafkas diye pazarlanmaktadır. En olumlu tanımlama ile bu ana arıların %80’i üretim maliyeti ucuz olduğu için Ana Kafkas x Baba Muğla melezleridir.

Muğla Baba melez ana arıların yaz aylarında bal stoklamadıkları, sürekli yavru yaptıkları ve kendilerini çam balına hazırladıkları bilinmektedir. Muğla Baba melez ana arılar sonbaharda çam balına götürülmediği takdirde yeteri bal stokları olmadığından kışı soğuk geçen bölgelerde yaza çıkamamaktalar. Üretilmekte olan Kafkas Ana x Muğla Baba ana arıların tamamı Muğla Arısı’nın bölgesi dışına satılmaktadır ve bu ana arıların kullanıldığı koloniler kışın ölmektedirler.

2011 yılında Ankara’da Ana Arı üretimi yapan işletmelerin kontrol raporuna göre bu işletmelerde yukarıdaki yanlışlıklar belirlenmiştir. Bu işletmelerde erkek arı yetersizliğinden dolayı ana arı kalitesi çok düşüktür. Muğla Baba melez ana arılar da melezlenmeyi hızlandırmaktadır.

 • Ticari ana arıların genetik yapıları bilinmemektedir. Saf mı melez mi melezse neyin melezi belli değildirler.

 • İzole bölgelerde üretilmiyorlar. Erkek arı yetiştirilmiyor. Baba hatları bilinmiyor.

 • Sadece Kafkas ve Anadolu damızlıkları kullanıldığı söyleniyor.

Kullanılıp kullanılmadıkları kontrol edilemiyor.

 • Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre Ege Bölgesin de sıradan bal üretim işletmeleri enfeksiyon kaynağı durumundalar.

Ana arı üretim işletmelerinde de sağlık sorunları aynı durumda, bu işletmeler her yıl bal üretim işletmelerinden koloniler satın alıyorlar ve enfekte oluyorlar.

 • Ana arı üretim işletmelerinde arı sağlığı kontrolleri yeterli değil. Böylece temiz olmayan çevrede üretilen ana arılar verildikleri arılıklara hastalık taşımaktalar.

 • Ana arı üretim işletmelerinin ürettikleri ana arıların genetik yapısının belli olmamasına rağmen bölge gözetilmeden Türkiye’nin her yerine ana arı satıyorlar.

 • Ticari ana arı üretenlerin bir kısmı ürettikleri ana arılarını sosyal medyada ana arı pazarlayan tüccarlara vermekte onlarda arıcılara pazarlamaktadırlar. Böyle pazarlanan ana arıların genetik yapısı ve üretim bilgileri hepten kaybolmaktadır.

Mevcut ticari ana arı üretim sistemindeki ticari ana arı işletmeleri soruna çözüm getirememiş genetik kirliliği daha da artırmıştır.

Ek 4: Ankara’daki Ticari Ana Arı Üretim İşletmeleri Raporu

k.     Yurt Dışından Gelen İzinli ve Kaçak Ana Arılar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlükteki mevzuatına göre Kafkas dâhil

İtalyan, Karniol, Buckfast gibi ana arıların Türkiye’ye girişi yasaktır.

Ancak arılarla çalışan bazı kamu kurumları ve üniversiteler bu ana arıların melezlerini dağıtmaktadırlar. Bakanlıkça ana arı üretim izni verilmiş bazı üreticiler de bu ana arıların melezlerini satmaktadırlar. Bu yabancı ırklarla da genetik kirlilik artırılmaktadır.

l.       Melez Koloniler Küçüldüler, Hırçınlaştılar, Dirençleri Azaldı ve  Verimsizleştiler

Muğla arıcılığında olduğu gibi Ballık dahi kullanılmayan koloniler küçüldüler. Koloniler yeteri büyüklüğe ulaşmadan yani kuluçkalığı bile doldurmadan oğul vermekteler. Kolonilerin dirençleri azaldı, arı hastalıkları arttı, hırçınlaştılar ve verimsizleştiler.

Melez arıların hırçınlığı nedeni ile yerleşim yerlerinde arı sokmalarından şikâyetler arttı. Amatör arıcılar yerleşim yerlerinin dışına çıkmaya zorlanıyorlar. Gezginci arıcılar meskûn yerlerden çok uzaklara yerleşmeye mecbur kalıyorlar.

Ege Bölgesi’nden toplanarak Anadolu’ya dağıtılan ve ölen 700.000 koloni gibi; kolonilerin bölgelere uyumu zorlaştı. Kurak yıllarda ölümler arttı: 2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık nedeni ile %40-50 oranına varan koloni kayıpları oldu.

m.   Düşük Verim Nedeni ile ya Şekerli Besleme Yapılmakta ya da Arıcılık Terk Edilmekte.

Düşük verim nedeni ile daha fazla gezgincilik yapılmakta ve işletme masrafları daha da artmaktadır. Gezginciliğin yayılmasıyla da melezlenme daha da artırılmaktadır.

Melez kolonilerden verim alınamadığı için şekerli besleme daha da yaygınlaşmaktadır.

Şekerli besleme ile bal kalitesi düşmektedir. Şekerli besleme yapmayan iyi niyetli üreticiler işletmelerinin masraflarını karşılayamadıkları için arıcılığı terk etmekteler. Arıcılıkta tam bir kısır döngü yaşanmaktadır

Bilhassa nişasta bazlı şekerle beslenen kolonilerin fizyolojileri bozulduğundan çevre şartlarına dirençleri daha da azalmakta ve koloni ölümleri artmaktadır.

Nitekim 45. Apimondia kongresine gelen 0496-0260-0326 numaralı tebliğlerde 2016-2017 kışında Türkiye’de %50’ye yaklaşan koloni kayıplarının olduğu bildirilmiştir.

Ek 5: Apimondia Arı Ölümleri Raporları

n.     Türkiye’de Doğal Arı Irkları Kaybolma Sürecine Girdiler

Arı ırkları ülkenin doğal varlıklarıdırlar. On binlerce yıl kendi yayılış alanlarında her türlü iklim şartlarında karşı hayatta kalabilmişlerdi. Kendi coğrafyalarında uyumlu ve verimli idiler.

Şimdiler de saf ırklar kolay bulunamamaktalar. Diğer yandan bu doğal arı ırkları arıcılığı geliştirmek, koloni başına verimi yükseltmek için en önemli ve son kaynaktır. Türkiye arıcılığı bu genetik çeşitlilikten yararlanamamış, tam tersine onlarca nesil birbirleri ile melezlenen ırkların verimsiz melezleri ile arıcılık yapma zorunda kalmıştır.

60 yıldır sürdürülen gezginci arıcılık nedeni ile saf ırklar kendi coğrafyalarında bile melezleştiler. Şu anda arıcıların ellerinde 20 –30 kuşak melezler koloniler bulunmaktadır.

o.     Diğer Ülkeler Bu Sorunu Nasıl Çözmekteler?

Arıcılığı gelişmiş ülkelerde yerli ırkların tanımlama ve seleksiyon ve yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmalarla yüksek verimli, bölgesine adapte damızlıklar oluşturulmuştur. Arıcılar bu yüksek verimli damızlıklardan üretilen ana arılarla arıcılık yapmaktalar.

Orijinal ırkı olmayan ülkelerde kendi iklimlerine uygun damızlıkları ithal ederek arıcılık yapmaktalar.

Almanya’da Karniol, Avustralya ve İsrail’de İtalyan gibi ırklar kullanılmakta, Çin, ABD ve Rusya gibi birkaç ırkın kullanıldığı yüzölçümü geniş ülkelerde ise arıcılar kendi bölgelerine uygun ırklar ile arıcılık yapmaktadırlar. Bu ülkelerde her arıcı hangi arı ırkı ile çalıştığını bilmektedir.

Her arılık kolonilerinin ana arılarını her yıl veya en geç iki yılda bir yenilemektedir. Arıcılar ihtiyaçları olan ana arıları ya kendileri üretmekte ya da ismine doğru güvenilir ticari ana arıları satın alarak arıcılık yapmaktadırlar.

p.     Türkiye’de Damızlık Sorunu Nasıl Çözülür?

Türkiye arıcılığı 60 yıl zaman kaybetmiştir. Bu sorun çözülmeden arıcılığı sürdürmek mümkün değildir.

Kafkas ve Anadolu ırkında olduğu gibi Muğla ve Meda doğal arı ırklarıda acilen tanımlanmalı ve korunmalıdır. Korunan kolonilerde seleksiyon çalışmaları yapılmalıdır. Kafkas’ta olduğu gibi selekte edilmiş materyalden damızlık ana arılar üretilmelidir.

Bu damızlık ana arılar ticari ana arı üreticilerine ve kendi ana arısını üreten bal üreticilerine servis edilmelidir. Her arıcıya kendi kullanacağı melez ana arısını nasıl üreteceği öğretilmelidir. Her bölge için uygun saf ırk veya saf ırkın melezi belirlenmeli ve üreticilere tavsiyede bulunulmalıdır.

Bölgelere uygun ticari ana arı üretimi ve pazarlaması denetim altına alınmalıdır. Ticari ana arı üreten işletmelerin ismine doğru üretim yapıp yapmadıkları ve üretilen ana arıların üretim kalitelerinin yeterli olup olmadığı denetlenmelidir. Her arıcı ana arılarını her yıl veya iki yılda bir yenilemelidir. Bu çalışmalar yapıldığında koloni başına bal verimi bugünkünün en az iki katına çıkacaktır. Avrupa Birliği(AB) tanımlama, seleksiyon ve ana arı üretiminin kurallarını belirlemiş ve Bee-book olarak yayınlamıştır.

Türkiye’de bu kurallara uygun tanımlama, seleksiyon ve üretim yapılmalıdır.

Ek 6: Avrupa Ana Arı Yetiştiriciliği Kuralları (Bee-book dökümanı)

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nın Damızlık Çalışmaları

Arıcılıkta verim sorununu 20 yıl önce gören ANG Vakfı,1998 yılında Artvin Camili’de başlattığı arıcılık çalışmaları ile Kafkas Arısının melezlenmemiş saflarını bulmuştur.

Kafkas arısının fizyolojik, morfolojik ve moleküler karakterizasyonlarını tanımlayarak koruma önlemlerini almış, seleksiyon çalışmalarını yapmış ve damızlık olarak ürettiği ana arıları arıcılara servis etmektedir.

Ek 7: Karakovanlarda Orijinal Kafkas Arısı Camili

Ek 8: Macahel Arıcılık A.Ş. Kafkas Arısını Koruma Arılığı Camili Efeler

2001 yılından itibaren Kafkas Arısında seleksiyon programı başlatılmış ve seleksiyonda etkin bir suni tohumlama yöntemi kullanılmıştır.

Ek 9: Suni Tohumlama Labaratuvarı Camili Köyü – Artvin

2004 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belirlenen karakterizosyonlarını esas alarak Kafkas Arısını tescil etmiştir.

Ek 10: Kafkas Arısı Tescili (Resmi Gazete)

Tescil normlarına uygun Damızlık Kafkas Ana Arılar üreten Macahel Arıcılık A.Ş.’ye 2014’te HAYGEM tarafından Damızlık Ana Arı Üretim Sertifikası verilmiştir.

Artvin Camili ve Hatila da üretilen 5000 adet Saf Kafkas damızlık ana arı aynı iklim ve floradaki Karadeniz ve Marmara Bölgelerine servis edilmektedir.

Ek 11: Macahel arıcılık A.Ş.’nın Kafkas Arısı Ana Arı Üretim Sertifikası

Posof’ta üretilen 3000 adet Saf Kafkas Posof Ekotipi damızlık ana arı ise aynı iklim ve floradaki Doğu ve Orta Anadolu Bölgelerinin yüksek rakımlarına servis edilmektedir.

Ek 12: Posof Ana Arı Üretim Arılığı

ANG Vakfı ayrıca TAGEM desteği ile yürüttüğü AR-GE Projesi çalışmalarında Anadolu Arısının da saflarını bulmuş, genetik ve morfolojik çalışmalarını yapmıştır.

Orta Anadolu Arısı da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın izin verdiği Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kırkırca Köyü Kaplanderesi ve Hıdırlar Köyü Çatak Deresi izole alanlarında korunmakta ve Damızlık Anadolu ırkı ana arılar üretilmektedir.

Ek 13: Sepet Kovanlarda Orijinal Anadolu Arılığı Taşören Köyü – Güdül – Ankara

Ek 14: Kırkırca Köyü Kızılcahamam Ankara Anadolu Arısı Koruma Arılığı

HAYGEM Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Macahel Arıcılık A.Ş.ye Orta Anadolu Arısının da Damızlık ana arı üretim iznini vermiştir. Böylece Orta Anadolu Arısının saflarıda damızlık olarak arıcıların hizmetindedir.

Ek 15: Macahel Arıcılık A.Ş.’nın Anadolu Arısı Üretim Sertifikası

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın izin verdiği Kızılcahamam – Çatakderesi izole alanında yüksek verimli bir melez (hibrit) olan Ana Anadolu x Baba Kafkas ana arılar da üretilerek arıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Ek 16: Kızılcahamam – Hıdırlar Köyü – Çatakderesi Hibrit Ana Arı Üretim Arılığı

Artvin’de, Ardahan’da ve Ankara’da damızlık ana arı üretimi ve servisi Mayıs – Ağustos aylarında yapılmaktadır. Bu aylarda arıcılarımız ihtiyaçları damızlık ana arılarını Macahel arıcılıktan istemekte ve ana arılar kargolarla adreslerine gönderilmektedir.

Damızlık ana arı teminin de sezonu kaçırmış arıcılarımız ihtiyaçları içinde damızlık ana arısı olan 3-5 arılı çerçeveli koloniler alarak da temin edebilmektedirler.

Ek 17: Damızlık Koloni Üretim Arılığı Gerede

Macahel arıcılık A.Ş.  bu ürünü de sağlamaktadır. Arıcılarımızın bu damızlık kolonileri yılın her zamanında edinme imkanı bulunmaktadır.

Ek 18: Damızlık Ana Arılı Koloni Broşürü

Damızlık Ana Arı verilen arıcıların, bu damızlıkları kullanarak kendi ihtiyaçları ana arılarını nasıl üretecekleri konusunda özel teknikler geliştirilmiştir.

Bu teknikler kurslar, broşürler, kitaplar, videolar, flaş bellekler ve televizyon kanallarında yapılan programlarla arıcılara anlatılmaktadır.

Artvin’de 150 adet organik bal üreticisi orman köylüsü arıcı Macahel Arıcılık A.Ş.’den aldıkları damızlıklardan kendi ihtiyaçları F1 ana arılarını elde ederek organik bal üretmektedirler. Bu arıcıların her birinin yıllık kazançları 75-150 bin TL arasında olmaktadır.

Ek 19: Organik Bal Üretim Arılığı (Mustafa Subaş’ın Arılığı) – Ardahan

Ek 20: Organik Bal Üretim Arılığı (Mehmet Aslan’ın Arılığı) – Ardahan

Türkiye genelinde 2500 profesyonel arıcı Macahel Arıcılık A.Ş’den edindikleri damızlıklardan yaklaşık 250 bin ana arı üreterek arıcılık yapmaktadırlar. Bu arıcıların yıllık ilave bal gelirleri toplamda 100-150 milyon TL’dir

Düşük Verim Sorununa Çözüm  Önerimiz.

I.Örnek Çalışmalar:

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş. örnek olarak önce  Artvin’de  150  organik bal üreticisi arıcıya  kendi ana arılarını üretmeyi öğretmiş  sonrada Türkiye genelinde

2500 arıcıyı ana arı üretimi konusunda   eğitmiş ve verdiği  damızlıkları kullanarak kendi ana arılarını üretmelerini  ve bal üretimlerini artırmalarını sağlamıştır.

Gerek Artvin’deki organik bal üreticileri gerekse  Kuzey Bölgelerimizdeki profesyonel arıcılarımız  kendi ana arılarını nasıl üretmekteler?

Bu uygulamaları değerlendirdiğimizde:

Ek 21: Kargoda Ana Arılara

a. Arıcılarımız önce damızlıkları edinmekteler.

Her arıcı kendi bölgsine uygun  damızlık ana arılarını almakta  ve kolonilerine koymaktalar.

100 adet kolonisi olan arıcılarımızın edindikleri damızlık ana arı miktarı 5-10 adettir.

b. Modüler çerçeveli çiftleştirme kapları:

Bu kapların tekli ve iki bölmeli olanları vardır. Bir sezonda tek bölmeli kapta  iki adet ana arı döllendirilebilmektedir. Yüz adet koloni için yılda 50 adet ana arıya   ihtiyaç olduğundan  50 adet ana arı için  24 adet tek bölmeli  veya 12 adet çift bölmeli çiftleştirme kabı yeterli  olmaktadır.

Ek 22: Çiftleştirme Kabları

c. Damızlık ana arı ve çiftleştirme kapları temin eden arıcılarımıza bunları kullanarak kendi ihtiyaçları ana arıları nasıl üretecekleri  öğretilmiştir.

Bu eğitim: yüz yüze teorik eğitim, bire bir pratik eğitim,  arıcıya verilen ana arı üretim broşürleri, ana arı üretim kitabı,  CD’ler,  flaş bellekler,  Web siteleri, ana arı ürtim belgeseli, Facebook, Youtube, ve 35.000 arıcı ile  sms iletişimi  ve televizyon kanallarındaki yayınlarla yapılmıştır.

Ek 23: Arıcının Ana Arısını Üretim Broşürü

Ek 24: Yavrulu Modüler Kutu Çerçeveleri

ANG Vakfı  ve  Macahel Arıcılık A.Ş.  sadece kendi imkanları ile Artvin’deki 150 arıcı  ve  Kuzey Bölgelerimizdeki 2500 arıcı ile bu  çalışmayı  en az 10 yıllık bir süreçte yapmıştır.

II. Destek  İhtiyacı:

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin yaptığı çalışmanın benzeri çalışma

Her yıl   2500 arıcı ile  yapılabilir.

Ancak böyle yaygın bir çalışmada desteğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Yılda 2500 arıcıya yetecek damızlık ana arılar ve arıcıların eğitimi için personel altyapısı ve tecrübesi Macahel Arıcılık A.Ş.’de vardır.

a. Arıcılara damızlık ana arılar ve çiftleştirme kapları için bir kez destek gerekmektedir. Buda arıcı başına 2000 TL’dir. Ve yılda toplam 2500 arıcı için 5 milyon TL olmaktadır.

b. Arıcıların eğitimi için arıcı başına 500 TL desteğe ihtiyaç vardır.

2500 arıcı için toplam 1.250.000 TL’dir.

c. İhtiyaç duyulan toplam yıllık destek 6.250.000 TL’dir.

III. Damızlık Ana Arılar ve Çiftleştirme Kapları İçin ArıcılaraBir Kez Destek Verilerek Sürekli Üretim Sağlanabilecektir.

Yılda 2500 arıcı ile çalışılabilmesi için arıcıların ihtiyacı damızlık ana arıların ve çiftleştirme kaplarının Bakanlığın uyguladığı ana arı destek programından karşılanması mümkün olabilir.

Bu giderler arıcı başına 2000 TL olmakta ve toplam yıllık ihtiyaç 5 milyon TL’dir.

2500 arıcıya bu destek bir kez verilecek ileri yıllarda bu desteğe gerek kalmayacaktır.

Arıcılar edindikleri damızlıkları ve çiftleştirme kaplarını daha sonraki yıllarda da kullanarak ana arı ihtiyaçlarını üretebileceklerdir.

Oysa arıcılar kendi ihtiyaçları ana arıları üretmeyip her yıl ticari üretim yapan ana arı üreticilerinden almaya devam ettiklerinde yılda ihtiyaçları olan  50 ana arı için beheri 40 TL den her yıl 2000 TL ye ihtiyaçları olacaktır.

IV. Arıcıların Eğitimi İçin Destek:

Yılda 2500 arıcının kendi ana arısını üretebilmesi için eğitilmeleri gerekmektedir.

Bu eğitimin ANG Vakfı’na ve Macahel Arıcılık A.Ş.ye yıllık maliyeti

1.250. bin TL olmaktadır.

Daha önceki çalışmalarımızda kendi ana arılarını üretebilen arıcılara bu becerileri aşağıdaki yöntemlerle kazandırılmıştır.

Yüz yüze teorik eğitim, bire bir pratik eğitim, arıcılara verilen broşürler, ana arı üretim kitabı, ana arı üretim görseli, CD’ler,  Flaş bellekler,  Web siteleri,  Facebook,  Youtube ve 35 bin arıcı ile sms bağlantısı.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin 35.000 arıcı ile iletişimi bulunmaktadır.

Projenin en önemli yönü bu arıcı kitlesinin güvenini kazanmış olmamızdır.

Bu güvene dayalı olarak iletişim ve eğitim sağlanacaktır.

Çalışma alanımızdaki arıcıların tamamına sms’ler gönderilerek Web sitelerimizdeki mesajlarımızı ve Youtube’daki görsellerimizi izlemelerini önereceğiz.

Mesajlarda arıcılarımızın kendi ana arılarını üretim programına nasıl katılacakları verilecek.

Programa katılacakların arıcılık bilgileri, kimlikleri, koloni varlıkları nerelerde arıcılık yaptıkları                                                  gezginci iseler nerelerde gezdikleri bilgileri istenecektir.

Arıcılardan gelen bilgiler incelenerek işbirliği yapılacak olanlar seçilecekler ve seçilenlere sisteme katılabilecekleri bildirilecektir.

Sisteme katılacak arıcılara kitap, broşürler,  görsellerimiz, CD’ler ve Flaş bellekleri gönderilecek Youtube ve Facebook görsellerimizi izlemeleri istenecektir.

Ek 25: Ana Arı Üretim Belgeseli CD www.ahmetinci.com

Ek 26: Ana Arıların Tanıtımı CD (Reklam)  www.ahmetinci.com

Ek 27: Damızlık Ana Arılı Kolonilerin Tanıtımı CD (Reklam)  www.ahmetinci.com

Verilecek ana arı üretim eğitimi ve organizasyonu için Bir ofis kurulacak ve personel görevlendirilecektir.

Proje ofisi

Çalışmaların yapılacağı bir ofis kurulacaktır.

Ofisin kirası, aydınlatma ve ısıtma giderleri, kırtasiye giderleri,  iletişim giderleri olacaktır.

Personel

Organizatör : Sistemi organize edecek bir yönetici gerekmektedir. Bu yöneticinin hem arıcılık bilmesi hem de iletişimci olması gerekmektedir.

İletişimci : Yüksek okul mezunu iletişim koordinasyonunu sağlayacaktır.

Sekreter : Telefon iletişimlerini sağlayacaktır.

Teknik arıcı uzmanlar : Bunlar üretimde çalışan ve ana arı üretimini iyi bilen arkadaşlardan seçileceklerdir. Bu arkadaşlarda teknik danışma hatları telefonları olacaktır.

Yazılı ve Görsel Materyallerin üretimi:

Ana arı üretim kitabı, ana arı üretim belgeseli, Türkiye arıcılığının damızlık sorunu kitabı, Türkiye arıcılığının damızlık sorunu belgeseli, arıcılıkta bakım besleme eğitim kitabı, Arıcılıkta bakım besleme görseli,  Arı sağlığı eğitim kitabı,  Arı sağlığı eğitim kitabı Arı sağlığı eğitim görseli. Görsellerin kopyaları flaş bellekler ve CD’ler.

Üretilecek eğitim görsellerinin TV kanallarında yayını:

Görseller tarımsal yayın yapan kanallarda yayınlanacaklardır.

BÜTÇE:

Arıcılara bir kez girdi desteği verilecektir.

Yılda 2500 arıcı ile çalışılabilmesi için arıcıların ihtiyacı damızlık ana arıların ve çiftleştirme kaplarının karşılanması gerekmekte.

Bu giderler arıcı başına 2000 TL olmakta ve toplam yıllık ihtiyaç 2500 x 2000=

5 milyon TL’dir.

2500 arıcıya bu destek bir kez verilecek ileri yıllarda bu desteğe gerek kalmayacaktır.

Arıcı ilk yıl edindiği girdilerle ileri yıllarda da kendi ana arılarının üretimini yapabilecektir.

Bunun için 2500 arıcı X 7 adet damızlık ana arıdan yılda 17.500 ana arı eder ki Macahel Arıcılık A.Ş.’nin damızlık kapasitesi bunu karşılamaya yeterlidir.

Çiftleştirme kapları da yeteri kadar üretilebilmektedir.

7 adet damızlık ana arı beheri 150 TL/ ana arıdan                 1050 TL

12 adet iki bölmeli çiftleştirme kabı beheri 75 TL den               900 TL

                                 ————————————————————-

                                      Toplam                                              1950 TL

Bu tutarın ileri yıllarda artacağını göz önüne aldığımızda beher arıcı için

2000 TL / arıcı ortalama bir gider olacağı düşünülebilir.

Proje 5 yıl süre ile devam ettiğinde 5 yılda toplam 12.500 arıcıya 25 milyon lira desteğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Arıcıların eğitimi için destek:

Yılda 2500 arıcının kendi ana arısını üretebilmesi için eğitilmeleri gerekmektedir.

Arıcılara Kendi Ana Arılarını Üretme Becerisinin Kazandırılması:

Daha önceki çalışmalarımız da kendi ana arılarını üretebilen arıcılara bu becerileri

Aşağıdaki yöntemlerle kazandırılmıştır.

Yüz yüze teorik eğitim, bire bir pratik eğitim, arıcıya verilen ana arı üretim kitabı

ana arı üretim görseli, broşürler, CD’ler, flaş bellekler,  web siteleri, Facebook,

Youtube,  ve 35.000 arıcı ile sms bağlantısı.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş.’nin 35.000 arıcı ile iletişimi bulunmaktadır.

Projenin en önemli yönü bu arıcı kitlesinin güvenini kazanmış olmamızdır.

Bu güvene dayalı olarak iletişim ve eğitim sağlanacaktır.

Çalışma alanımızdaki arıcılarımıza sms’ler gönderilerek Web sitelerimizdeki mesajlarımızı ve Youtube’daki görsellerimizi izlemelerini önereceğiz.

Bu mesajlarımızda arıcılarımızın kendi ana arılarını üretim programına nasıl katılacakları anlatılacaktır. Programa katılacakların arıcılık bilgileri;

Kimlikleri, koloni varlıkları, nerede arıcılık yaptıkları, gezginci iseler nerelerde gezgincilik  yaptıklarına ait imzalı bilgileri istenecektir.

Arıcılardan gelen bilgiler göz önüne alınarak arıcıların seçimi yapılacak ve seçilenlere sisteme katılabilecekleri bildirilecektir. Sisteme katılacak arıcılara:

Kitap, broşür,  görsellerimizin, CD ve Flaş bellekleri gönderilecektir.

Arıcılara Verilecek Kendi Ana Arılarını Üretim Eğitimi ve Organizasyon Giderleri:

 • Proje Ofisi: ———————————————————————– 84.000      

Ofis kirası —- 1000 TL /ay ——————————-   12.000.  yıl

Ofis yıllık elektrik, yakıt, su, giderleri                          12.000.  yıl

Ofis iletişim giderleri                                                   48.000.  yıl

Ofis kırtasiye giderleri                                                 12.000.  yıl

                                                                                     ————————-

                                                                                                84.000. yıl

 • Personel   ————————————————————————  000                                                                      

Organizatör

Eğitici arıcılık bilen Zir. Müh. Veteriner. Biyolog

7.500 Brüt ay                                                              90.000.  yıl

 • İletişim uzmanı

Yüksek okul mezunu iletişimin koordinasyonu.

6.000 bürüt ay                                                            72.000.  yıl

 • Sekreter

Telefon iletişiminden sorumlu

5.000 bürüt ay                                                           60.000.   yıl

 • 2 adet teknik arıcı uzman

Her biri 6000 bürüt/ay

Arıcılara cevap verecek danışma hatlarını

kullanacaklar.

6.000 bürüt/ ay x 2 = 12.000  bürüt / ay                  144.000   yıl

                                                           ——————————————————–

            Toplam   personel giderleri                                     366.000    yıl

           Üretilecek Yazılı ve Görsel   Materyaller ————————          550.000 TL

 • Ana arı üretim kitabı       Mevcut

 • Ana arı üretim belgeseli        Mevcut

 • Türkiye arıcılığının damızlık sorunu kitabı       000.  TL

 • Türkiye arıcılığının damızlık sorunu belgeseli. 000.  TL

 • Arıcılıkta bakım besleme eğitim kitabı             000.  TL

 • Arıcılıkta bakım besleme görseli                            000.  TL

 • Arı sağlığı eğitim kitabı                                             000.  TL

 • Arı sağlığı görseli    000.  TL

 • Görsellerin Çoğaltılması CD, flaş bellek     000.  TL

                        ——————————————————————–

                            Toplam yazılı ve görseller                 550.000.  TL

 

Üretilen Eğitim Görsellerinin TV kanallarında yayını 5 yıl 250.000 TL  

Beş Yıllık Proje Süresince Arıcılara Verilecek Ana Arı ve Çiftleştirme Kapları Desteği (000) TL.

                        1.yıl          2.Yıl        3.Yıl          4. yıl       5. Yıl        Toplam

                      5.000         5.000       5.000         5.000     5.000        25.000

    Beş Yıllık Proje Süresinde Eğitim ve Organizasyon Giderleri

 

                             1.yıl          2.Yıl         3.Yıl          4. yıl       5. Yıl         Toplam

                       ————-   ———-      ———       ———   ————      —————-

     Ofis gideri:    84            84              84             84           84                420

     Personel     366          366            366           366          366             1830

     Eğ. Mal.      550           –                  –                –              –                  550

     TV Yayın    250          250            250           250          250             1250

              —————————————————————————————

                      1250          700            700           700          700             4050

 

 Toplam

 giderler        6.250      5.700         5.700        5.700      5.700           29.050

V. Projenin Sağlayacağı Yararlar:

Destek sağlandığında yılda 2500 arıcı beş yılda 12.500 arıcı yararlanacak.

Bugünkü bal üretimlerini iki katına çıkarabileceklerdir.

Buda arıcılık ekonomisine yılda 350 milyon TL’lik bir katma değer yaratacaktır.

Bu çalışma benzeri çalışmalara örnek olacak

Türkiye’de arılar ölmekten kurtarılacak.

Tüketici şeker yerine bal yiyecek

Bal dış satımının yolu açılacak

Arıcılar kar eden işletmelerinde istihdam edileceklerdir.

Programa gönüllü katılacak arıcılar dijital kanallardan takip edilerek eğitilecekler ve kendi ana arılarını üretmeleri sağlanacaktır.

Yılda 250 bin beş yılda 1.250 bin koloniyi kapsayacak proje ile yılda 17.500 ton fazla bal üretilebilecektir.

Bu projenin yıllık 6.250 bin TL giderine karşın, üretilecek fazla balın kilogram fiyatı 20 TL/kg alınırsa, her yıl ekonomiye 350 milyon TL’lik bir katma değer sağlanabilecektir.

Yılda 2500 arıcının beş yılda 12.500 arıcının yapacağı ekonomik arıcılıkla 12.500 kişi gerçek üretimde istihdam edilmiş olacaktır.

EKLER DİZİNİ

EK 1: Ortadoğu Arı Irkları

EK 2: Türkiye’de Gezginci Arıcılık

EK 3: Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü Arı Hastalıkları Raporu

EK 4: Ankara’daki Ticari Ana Arı Üretim İşletmeleri Raporu

EK 5: Apimondia Arı Ölümleri Raporları

EK 6: Avrupa Ana Arı Yetiştiriciliği Kuralları (Bee-book Dökümanı)

EK 7: Karakovanlarda Orijinal Kafkas Arısı Camili

EK 8: Macahel Arıcılık A.Ş. Kafkas Arısını Koruma Arılığı Camili Efeler

EK 9: Suni Tohumlama Laboratuvarı Camili Köyü – Artvin

EK 10: Kafkas Arısı Tescili (Resmi Gazete)

EK 11: Macahel arıcılık A.Ş.’nın Kafkas Arısı Ana Arı Üretim Sertifikası

EK 12: Posof Ana Arı Üretim Arılığı

EK 13: Sepet Kovanlarda Orijinal Anadolu Arılığı Taşören Köyü – Güdül – Ankara

EK 14: Kırkırca Köyü Kızılcahamam Ankara Anadolu Arısı Koruma Arılığı

EK 15: Macahel Arıcılık A.Ş.’nın Anadolu Arısı Üretim Sertifikası

EK 16: Kızılcahamam – Hıdırlar Köyü Çatakderesi Hibrit Ana Arı Üretim Arılığı

EK 17: Damızlık Koloni Üretim Arılığı Gerede

EK 18: Damızlık Ana Arılı Koloni Broşürü

EK 19: Organik Bal Üretim Arılığı (Mustafa Subaş’ın Arılığı) – Ardahan

EK 20: Organik Bal Üretim Arılığı (Mehmet Aslan’ın Arılığı) – Ardahan

EK 21: Kargoda Ana Arılar

EK 22: Çiftleştirme Kapları

EK 23: Arıcının Ana Arısını Üretim Broşürü

EK 24: Yavrulu Modüler Kutu Çerçeveleri

EK 25: Ana Arı Üretim Belgeseli CD www.ahmetinci.com

EK 26: Ana Arıların Tanıtımı CD (Reklam)  www.ahmetinci.com

EK 27: Damızlık Ana Arılı Kolonilerin Tanıtımı CD (Reklam)  www.ahmetinci.com

Ek 1: Ortadoğu Arı Irkları
Ek 2: Türkiye’de Gezginci Arıcılık
Ek 3: Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü Arı Hastalıkları Raporu
Ek 4: Ankara'daki Ticari Ana Arı Üretim İşletmeleri Raporu
Ek 5(1): Apimondia Arı Ölümleri Raporları
Ek 5(2): Apimondia Arı Ölümleri Raporları
Ek 5(3): Apimondia Arı Ölümleri Raporları
Ek 6 : Avrupa Ana Arı Yetiştiriciliği Kuralları (Bee-book Dökümanı)
Ek 7: Karakovanlarda Orijinal Kafkas Arısı Camili
Ek 8: Macahel Arıcılık A.Ş.'nın Kafkas Arısını Koruma Arılığı Camili Efeler
Ek 9: Suni Tohumlama Laboratuarı Camili Köyü - Artvin
Ek 10: Kafkas Arısı Tescili (TC Resmi Gazete)
Ek 11: Macahel Arıcılık A.Ş.'nin Kafkas Arısı Ana Arı Üretim Sertifikası
Ek 12: Posof Ana Arı Üretim Arılığı
Orijinal Taşören Arılığı, Güdül - Ankara
Kaplanderesi İzole Arılığı, Kızılcahamam - Ankara
Ek 15: Macahel Arıcılık A.Ş.'nın Anadolu Arısı Üretim Sertifikası
Hıdırlar Köyü Çatakderesi İzole Arılığı - Kızılcahamam
Ek 17: Damızlık Koloni Üretim Arılığı - İstanbul
Ek 18: Damızlık Ana Arılı Koloni Broşürü
Ek 19: Organik Bal Üretim Arılığı (Mustafa Subaş'ın Arılığı) - Ardahan
Ek 20: Organik Bal Üretim Arılığı (Mehmet Aslan'ın Arılığı) - Ardahan
Ek 21: Kargoda Ana Arılar
Ek 22: Çiftleştirme Kapları
Ek 23: Arıcının Ana Arısını Üretim Broşürü
Ek 24: Yavrulu Modüler Kutu Çerçeveleri

 

İLETİŞİM

 

ANG VAKFI

Adres                    :Tekfen Sitesi, Kültür Mah. Budak Sok

                                  A Blok No:7  Ulus Beşiktaş 34340 İstanbul

Web                      :www.ngbb.gen.tr

Tel                         :0212 359 33 48

MACAHEL ARICILIK A.Ş.

Adres                    :Çayağzı Mah. Fevzi Çakmak Cad.

                               Karadeniz Apt. No:1/ 1 Merkez Artvin

Web                      :www.macahelas.com

E-mail                   :info@macahelas.com

Facebook\             @macahelas

Tel                         :0466 212 53 55

GSM                      :0530 225 01 18

GSM                      :0530 225 01 16

DANIŞMANLIK, Zir. Y. Müh. AHMET İNCİ

Web                      :www.inciari.com

E-mail                   :ahmetinci_@hotmail.com

Facebook\             @ahmetinciari

GSM                      :0532 131 96 13

GSM                      :0532 476 91 43