6. Macahel Arıcılık A.Ş. nin Damızlık Saf ve Ticari Ana Arı Üretim Hizmetleri ve Ürünler

Damızlık Saf Kafkas Camili Ekotipi Sertifikalı Ana Arılar:

Camili havzası Karadeniz Bölgesi’nin en çok yağış alan havzalarından birisidir. Havzada Karayemiş, Orman Gülü, Kestane, Ihlamur, Böğürtlen, Ahududu, Yaban Mersini, Üçgüller, Ballıbaba ve Karahindiba gibi nektarlı bitkiler yoğundur.

Camili Havzası’nın etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. 2000’li yıllara kadar motorlu ulaşıma imkân vermemiştir. Gürcistan sınırına sıfır noktada ve askeri koruma altındadır. Bu nedenlerden dolayı gezginci arıcılık yapılamadığı için Kafkas Arısı bu havzada melezlenmeden saf olarak kalabilmiştir.

Bakanlık tarafından 1998 yılından bu yana havza dışarıdan koloni ve ana arı girişlerine kapatılmıştır. Koloni girişleri bölge halkı tarafından da kontrol edilmekte ve önlenmektedir.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş. 1998 yılında başlayan çalışmalarla havzada sellektif bir Damızlık Saf Kafkas Ana Arı Üretim İşletmesi kurmuş ve işletmede suni tohumlama tekniğini de kullanarak seleksiyon çalışmalarını başlatmış ve halen sürdürmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Camili Havzası’ndaki Kafkas materyalden örnek alarak saptadığı değerlerle 2004 yılında Kafkas Arısını tescil etmiştir.

Kara Kovanda Kafkas Arısı

Bakanlık; Macahel Arıcılık A.Ş nin seleksiyon çalışmaları ile oluşturduğu 600 kolonilik Ana Arı üretim işletmesine 2014 yılında “Damızlık Üretici İşletme’’ ruhsatı vermiştir. Bu işletme Türkiye’nin seleksiyon çalışması uygulanan yegâne damızlık işletmesidir.

Karadeniz ve Marmara bölgelerimiz genelde çok yağışlı ve rutubetli olduğundan arı florası da Karayemiş, Orman Gülü, Kestane, Ihlamur, Püren, Üçgüller, Kara Hindiba gibi nektarlı bitkilerden oluşan flora yapısına sahiptir.

Camili’de üretilen Saf Kafkas Damızlık Ana Arıları Camili ile aynı iklim ve flora yapısına sahip Karadeniz ve Marmara bölgemizdeki Ana Arı üretim işletmelerine ve kendi ana arılarını üreten işletmelere damızlık olarak, bal üretim amaçlı işletmelere de bal üretim amacı için önerilmektedir.

Bu ana arılar:

 • Ana Arı ağırlığı

 • Sperm kapasiteleri

 • Yumurtalık kapasiteleri yönünden kontrol edilmektedirler.

 • Bu üretime sertifika verilmektedir.

86. Ana Arıların tartılması

Damızlık Saf Kafkas Ana Arıların Özellikleri:

 • Damızlık Saf Kafkas Camili ekotipi Ana Arılar aynı vasıflardaki erkek arılarla döllenmiş olduklarından yavruları işçi arılar da Damızlık Saf Kafkas Camili ekotipi arının özelliklerini göstermektedirler.

 • Kafkas Arısı Dünya’nın en verimli üç arı ırkından bir tanesidir.

 • Kafkas Arısının Camili ekotipi rutubetli ve serin Karadeniz ikliminin en ideal arısıdır.

 • Damızlık Saf Kafkas Camili ekotipi işçi arılar gri esmer renktedirler.

 • Bu kolonilerde sarı halkalı işçi arılar bulunmaz.

 • Bu arılar çok sakindirler, bu arılarla maskesiz de çalışılabilmektedir.

 • Bu arıların oğul verme temayülü çok düşüktür. Araştırmalarda %13’ünün oğul verdiği saptanmıştır.

 • Bulutlu havalarda bile nektar ve polen toplamaya çıkabilirler.

 • Nektar ve polen kaynaklarını hızla toplarlar.

 • Günün çok erken saatlerinde çalışmaya çıkarlar.

 • İlkbahar gelişmesi biraz yavaş ancak çok istikrarlıdır.

 • Bal depolarken çerçevenin üst çıtasına paralel bal kemeri oluştururlar.

 • İlkbaharda yavru alanı çerçeve yüzeyinde toplu ve bir aradadır.

 • Bu arıların propolis toplama davranışları yüksektir.

 • Bu arılar biraz yağmacıdırlar. Kalabalık arılıklarda sonbaharda önlem alınmalıdır.

Damızlık Saf Kafkas Posof Ekotipi Ana Arılar

Posof İlçesi Doğu Anadolu’nun tipik bir havzasıdır. Kışları uzun, karlı ve soğuktur. Havzada karlı günler beş ay civarındadır. Havza kuzey yöne baktığı için şiddetli soğuk günler yaşanır. Havzanın akarı Gücistan’a olduğu için Kafkas Arısı Camili’de olduğu gibi Posof’ta da saflığını koruyabilmiştir. Posof Havzası’ndaki ballı bitkiler Üçgül, Geven, Kekik, Adaçayı, Hardal, Ballıbaba, Yabani Fiy, Yonca, Korunga ve benzeri otsu bitkilerdir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Saf Kafkas Arısını korumak için Posof’a da dışarıdan arı girişlerini yasaklamıştır.

ANG Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş. Posof’ta da 2004 yılında yerel kolonilerinin en iyilerinden seçilen sellektif bir işletme kurmuştur. Bu işletmede de suni tohumlama tekniği kullanılarak 11 yıldır sürdürülen seleksiyon çalışmaları ile işletme 500 kolonilik bir büyüklüğe ulaştırılmıştır.

Diğer yandan; bilindiği gibi Doğu Anadolu, İç Anadolu ve özellikle Trakya Bölgelerimizde kış aylarının bazen karlı, genelde soğuk geçtiği, arıların beş ay gibi uzun süre kapalı kaldıkları bilinmektedir. Bu bölgelerin nektarlı bitkileri Üçgüller, Geven, Kekik, Adaçayı, Hardal, Ballıbaba, Yonca, Korunga ile Ayçiçeği ve Kolza gibi yağ bitkileridir. Görülmektedir ki Posof iklim ve flora açısından Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya Bölgelerimizin özelliğini göstermektedir.

Posof işletmesinde üretilen Saf Kafkas Damızlık Posof Ekotipi Ana Arılar Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya Bölgelerimizdeki Ana Arı üretim işletmelerimize, kendi Ana Arılarını üreten işletmelere ve bal üretim işletmelerine tavsiye edilmektedir.

Damızlık Saf Kafkas Posof Ekotipi Ana Arıların oluşturduğu koloniler de bal verimi, sakinlik, oğul verme gibi davranış özellikleri bakımından Camili Ekotipi’nin özelliklerini göstermektedirler. Sadece iklimsel ve floral uyum açısından Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya bölgelerimiz için uygundur.

87. Macahel Arıcılık Posof İşletmesi

Kafkas F-1 Ana Arılar

Kafkas F-1 Ana Arılar Artvin’de ve Ankara’da üretilmektedir.

Artvin – Murgul – Kabaca Köyü’nde Üretilen Ana Arılar:

Murgul Kabaca Köyü’nde 500 kolonilik bir işletme kurulmuştur. Bu işletmedeki kolonilerin Ana Arılarının tamamı Camili’den getirilen Saf Kafkas Ana Arılardır. Ana Arıların üretildikleri larvalar yine Camili’de suni döllenen Damızlık Saf Kafkas kolonilerden alınmaktadırlar. Yine Saf Kafkas Ana Arılı kolonilerden oluşan çiftleştirme bölgesinde çiftleştirilmektedirler.

Ancak bu çiftleştirme bölgesine 3-5 km. mesafede Kabaca Köyü’nün arılıkları bulunmaktadır. Kabaca köyünün kolonileri saflık açısından tam homojen değildir. Ancak köy çevresinde yoğun Orman Gülü bulunduğundan melez kolonilerin yaşama şansları sınırlıdır.

Çiftleştirme alanı ile mesafe olması nedeni ile üretilen ana arıların köyün kolonilerinin erkek arıları ile döllenmeleri ihtimalini % 2-5 oranlarına düşürmektedir. Bu üretimin saflığı tarafımızdan garanti edilememektedir. Bu nedenden dolayı bu üretime F – 1 diyoruz. Üretim % 95 – % 98 Saf Kafkas Camili Ekotipi özelliği göstermektedir.

Bu Ana Arıları Karadeniz ve Marmara Bölgelerimizdeki bal üreticisi arıcılarımıza önermekteyiz.

Ankara Kızılcahamam Başağaç ve Çatak Deresi’nde Üretilen Hibrit Ana Arılar:

Ankara Kızılcahamam Başağaç Köyünde 300 kolonilik bir işletme kurulmuştur. Bu işletmedeki kolonilerin tamamının Ana Arıları Posof işletmesinden getirilmektedir. İşletme Haziran sonuna kadar 800 m. rakımlı Başağaç köyünde tutulmakta, Haziran sonunda 1500 m. rakımdaki Çatak Deresi izole alanına taşınmaktadır. Çatak Deresi izole alanında dölleyici erkek arıların tamamı Saf Kafkas oldukları için üretilen ana arılar da Saf Kafkas olmaktadırlar.

Orta Anadolu arılığında üretilen Ana Arı gözleri Çatak deresinde döllendiklerinde Orta Anadolu Ana x Posof Kafkas Baba Hibriti elde edilmektedir.

Artvin Camili kolonilerden üretilen ana arılar Çatak Deresi arılığında döllendiklerinde Camili Ekotipi x Posof Ekotipi Hat melezini oluşturmaktadır.

Bu üretimler Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Trakya bölgelerimize önerilmektedir.

Saf Orta Anadolu Arısı Ana Arıları

Bu arının yaşam alanı Orta Anadolu illeridir. Bilindiği gibi Orta Anadolu’da kış ayları donlu, zaman zaman karlı, yaz ayları kuraktır. Orta Anadolu’nun yağışlı mevsimi ilkbahardır. Orta Anadolu’da donlu günler, Mart ayı sonunda biter, vejatasyon Nisan ayı başında başlar. Yağışların kesilmesi ile Haziran ayı sonunda kurur.

Orta Anadolu Arısı yılın sadece Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki üç aylık sürede faaliyet gösterir. Orta Anadolu arısı bu üç aylık sürede hem koloni gelişimini sağlamakta, hem de kendisine bütün yıl yetecek bal stoklayabilmektedir.

Orta Anadolu’daki ballı bitkiler Üçgüller, Hardal, Ballıbaba, Kekik, Karaçalı, Geven, Yabani Yonca, Korunga ve Adaçayı gibi bitkilerdir. Bu iklim şartları ve ballı bitkiler yapısı ile Orta Anadolu Arısı onbinlerce yıl Orta Anadolu’da yaşamış ve hayatını devam ettirebilmiştir.

Orta Anadolu Arısı Orta Anadolu’nun orijinal ırkıdır.

( Apis mellifera anatoliaca)

 • Orta Anadolu Arısı sarı renkli,

 • Kışa çok dayanıklı,

 • Kış aylarında çok az bal tüketen,

 • Erken ilkbaharda hızla gelişen,

 • Kovanının yerini şaşırmadan bulan,

 • Kısmen hırçın,

 • Oğul temayülü yüksek bir arıdır.

Orta Anadolu Arısı Ankara ve çevresi illerdeki geleneksel sepet kovanlarla arıcılık yapılan yaşlı arıcılardan temin edilerek Ankara – Kızılcahamam – Kırkırca Köyü Kaplan Deresi’ndeki izole alanda korumaya alınmıştır. Saf Orta Anadolu Ana Arılar Kaplan deresi izole alanında üretilmekte ve döllendirilmektedirler.

Bu çalışma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği bir çalışmadır.

Saf Orta Anadolu Arısı 1950’li yıllarda arı genetiğinin ve ıslahının babası sayılan Brother Adam tarafından İngiltere’ye götürülmüş, İngiliz Arısı’nın döllendirilmesinde kullanılmıştır. Bu döllenmeden elde edilen yavrular tekrar İngiliz arıları ile döllendirilerek Dünya’nın en verimli melezi olan Buckfast Hibriti üretilmiştir.

Orta Anadolu Arısı Çin’e de götürülmüştür ve arı sütü üretiminde kullanılmaktadır.

Saf Orta Anadolu Ana Arıları Orta Anadolu’da arıcılık yapan arıcılarımıza damızlık olarak ve melez üretimde kullanılması için tavsiye edilmektedir.

Sepet Kovanda Orijinal Anadolu Arısı

Orta Anadolu Ana x Kafkas Baba Hibrit Ana Arılar

Bu hibrit Ana Arılar ilk defa 2013 yılında denenmişler ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu hibritlerden 2014 yılında da yüksek verim alınmıştır. Bu hibrit geç gelişme gösteren Kafkas’ın olumsuzluğunu telafi etmekte, ilkbaharda çok erken ve hızlı gelişmektedir. Bu hibritte Orta Anadolu Arısı’nın oğul verme davranışı düşmektedir.

Sadece Saf Kafkas kolonilerden oluşan hibrit işletme kış aylarında ve erken ilkbaharda Kızılcahamam Kirmir vadisinde konaklamakta, Haziran – Temmuz ve Ağustos aylarında Işık Dağı’ndaki Çatak deresi izole alanına konuşlandırılmaktadır.

Bu hibritler Saf Orta Anadolu arılığında üretilen Ana Arılar Çatak Deresi’nde izole alandaki Kafkas kolonilerin erkekleri ile döllendirilerek bu hibrit üretilmektedir.

Orta Anadolu Arısı Ana x Kafkas Arısı Baba melezleri ( Hibrit) Ana Arılar Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya bölgelerindeki bal üreticilerine tavsiye edilmektedir.

Damızlık Ana Arılı Ruşet Koloniler:

· Ana Arıları kışlatmak için en güvenilir yöntem Ruşet kovanlardaki ruşet kolonilerdir.

· Ruşet kovanlar ahşap veya styrophordan yapılmış dört çerçevelik kovanlardır.

· Ruşet kovanlar kış aylarında en az 3 çerçeve koloniyi barındırabilmektedirler.

· Ruşet kovanlardaki dördüncü çerçevenin yerine gerektiğinde şurupluk konabilmektedir.

· En az üç arılı çerçeveli ruşet koloniler sahil bölgelerinde rahatlıkla kışlayabilmektedirler.

· Koloni geliştiğinde kovana dördüncü çerçevede konulabilmektedir.

· Genç ana arı ile kışlayan ruşet koloniler erken ilkbaharda hızla gelişebilmektedir.

· Erken ilkbahardaki damızlık ana arı ihtiyacı bu kışlatılan Ana Arılarla çözülebilmektedir.

· İlkbahara çıkan ruşet koloniler sezon boyunca büyüyerek normal koloni büyüklüğüne gelebilmektedir.

· Yukarıdaki normlarda kışlatılmaya sokulan damızlık Ana Arılı ruşet koloniler de Macahel Arıcılık A.Ş. nin ticari ürün listesine alınmıştır.

· Talepler Artvin’den karşılandığı gibi imkân olan illere şehirlerarası otobüslerle de gönderilebilecektir.

· On ve üzeri talepler olduğunda müşteriye teslim imkânları da olabilecektir.

· 2015 yılı Eylül ayından itibaren bu ürün de arıcıların hizmetinde olacaktır.

· Bu ürün sayesinde arıcılarımız yılın her zamanında damızlık Ana Arılara ulaşmış olacaklardır.