4. Arıcıların Kendi Ana Arılarını Üretme Tekniği

Bu Teknik Kolayca Damızlık Bulunabildiği İçin Uygulanabilmektedir.

 • Ticari Ana Arı üreticileri ve kendi Ana Arısını üretmek isteyen arıcılar kolayca Damızlık Saf Kafkas Ana Arılar bulabilmektedirler.
 • Damızlık olarak kullanılacak Ana Arılar bir sezon önce edinilmektedir.
 • Ana Arı fiyatları geçmişte damızlık sertifikası alan ve suni tohumlanmış olduğu söylenen ana arı fiyatları gibi astronomik değildir.
 • Damızlık Saf Kafkas Ana Arılar ve Saf Orta Anadolu Ana Arıları Macahel Arıcılık A.Ş.’den temin edilebilmektedir.
22. Kendi Ana Arısını üreten bir bal üretim arılığı, Ardahan
Damızlık Saf Kafkas Ana Arı Üreten Camili Merkez İşletmesi

Bu Teknik Modüler Çerçeveli Çiftleştirme Kutuları ile Uygulanabilmektedir.

 • Bu metotla Ana Arı üretmek ancak iki bölmeli veya tek bölmeli tecritli ve modüler çerçeveli çiftleştirme kutuları ile mümkün olmaktadır.

 • Modüler çerçeveli çiftleştirme kutularının tecrit özellikleri sayesinde, çok küçük olan çekirdek koloniler bu kutularda yaşayabilmektedir.

 • Tahta kutular yalıtım sağlamadığı için çekirdek koloni geceleri üşür ve sonuç alınamaz.

 • İki bölmeli kutunun her bir bölmesinde ayrı bir çekirdek koloni yapılarak yılda 6–8 adet çiftleşmiş ana arı üretilebilmektedir.

 • Bir önceki ana arının yavruları ile çekirdek koloni yaşamını sürdürebilmektedir.

 • Modüler çerçeveli kutuların petekleri, yavruları ve arıları bir sonraki sezona kadar korunabilmektedir.

 • Havalandırma düzeni sayesinde yaz sıcağında çekirdek koloni kutuyu terk etmemektedir.

 • Peteklerini, yavrularını ve arılarını çiftleşecek her ana arı için yeniden oluşturma gereği olmamaktadır.

 • İki bölmeli modüler çiftleştirme kutusu Türk Patent Enstitüsünde Faydalı Model olarak 9508 no ile kayıtlı olup izinsiz üretilemez.

 • Bu kutularla ana arı üreten ticari işletmelerde ana arı maliyeti %50 ucuzlamakta, işletmenin kârlılığı %100 artmaktadır.

Bu modelle son 10 yılda arıcılarımız yaklaşık 500 bin ana arı üretmişler ve modelin yeterliliği kanıtlanmıştır.

24. İki bölmeli modüler çiftleştirme kutusu
Çift Bölmeli Çiftleştirme Kutusu
26. Tek bölmeli modüler çerçeveli çiftleştirme kutusu

Bu Tekniği Her Arıcı Uygulayabilmektedir.

 • Profesyonel arıcılar

 • Amatör arıcılar

 • Arıcılığı az bilen küçük arıcılar

 • Larva transferini bilmeyen veya yapamayan arıcılar

 • Larva transferi ile uğraşacak zamanı olmayan arıcılar

 • Profesyonel Ana Arı üreticileri

 • Arıcılıkla uğraşan herkes

27. Kendi Ana Arısını üreten bir bal üretim işletmesi

Bu Sisteme Neden Gerek Duyulmaktadır?

 • Ticari ana arı piyasası çok istismar edilmektedir.

 • Irkı belli olamayan, yetiştirme kalitesi çok düşük ve bazıları döllenmemiş, bölgeye uygun olup olmadığı bilinmeyen ana arılar pazarlanmaktadır.

 • Ticari Ana Arı üreten işletmeleri ve ticari Ana Arıların kalitesini kontrol eden bir sistem yoktur.

 • Satılan ırkı belirsiz, kalitesiz ve döllenmemiş ticari ana arılar verildikleri kolonilerin ölümüne neden olmaktadırlar.

 • Arıcılar ticari Ana Arılardan fayda yerine zarar görmektedirler.

 • Bu nedenlerden dolayı arıcıların kendi ana arılarını üretmelerinden başka çareleri bulunmamaktadır.

28. Erkek arı kolonisi yetersiz olan bir ticari Ana Arı üretim işletmesi

Bal Üreten Arılıklarda Ana Arıları Dölleyecek Yeterli Erkek Arı Bulunmaktadır

 • Ticari Ana Arı üreten işletmelerin en önemli sorunu yetiştirdikleri binlerce Ana Arı için Ana Arı üretim alanında yeterli erkek arı kolonisi olmaması ve Ana Arıların yeteri sperm alamamalarıdır. Bu Ana Arılar koloni tarafından öldürülmektedir.

 • Yukarıdaki mahsura karşın, kendi Ana Arısını üreten bal üretim arılıklarında, ürettikleri en fazla birkaç yüz Ana Arı için arılıkta her mevsim yeteri erkek arı bulunmaktadır.

29. Kendi Ana Arısını üreten bal üretim arılığında döllenen Ana Arılar

Ana Arılar ve Çekirdek Koloniler Kışlatılabilmektedir

 • İki bölmeli kutunun orta tahtası çıkarılarak bölmeleri birleştirilebilmekte ve çekirdek koloni 6 çerçeveye büyütülebilmektedir

 • Altı çerçeveye çıkarılan çekirdek koloni ile ana arılar sahil bölgelerinde kolayca kışlatılabilmektedir

 • Kışı karlı ve soğuk geçen bölgelerde çekirdek kolonilerin çerçeveleri işçi arı ve balları ile birlikte normal kovanlara toplanırlar. Bir kovana 10-15 çiftleştirme kutusunun çerçeveleri toplanabilir. Bu kovanda bir tek ana arı ile kışlatılırlar. Sonraki ilkbaharda bunlardan yeniden çekirdek koloniler yapılır.

 • Kışlatılan çekirdek koloninin ana arıları erken ilkbaharda kullanılmakta ve yeni sezon üretime bu çekirdek kolonilerle bu kutularda devam edilmektedir.

30. Kışlatılan çekirdek koloni ve Ana Arı

Bal Üreticisi Arıcıların Kendi Ana Arılarını Üretme Tekniği 15 Yıllık Uygulamada Başarılı Oldu.

 • Bu sistem TEMA Vakfı’nın desteği ile TEMARI Arıcılık A.Ş.’nin Artvin ve Ardahan’da yürütmekte olduğu “Organik Bal Üretim Projesi”nde uygulandı.

 • Projeye dahil olan her arıcıya koloni miktarına oranlı olarak 2 – 5 adet Damızlık Ana Arı ile 5 – 10 adet çiftleştirme kutusu verildi.

 • 150’nin üzerinde organik bal üreticisi arıcı ihtiyaçları olan Ana Arıları kendi arılıklarında kendileri ürettiler.

 • 2006 – 2007 kışında Artvin’de organik bal üreticilerinin dışındaki arıcıların arılıklarında %50’nin üzerinde koloni ölümleri olduğu halde kendi Ana Arısını üreten arılıklarda ölüm %8 olmuştur. Aynı arılıklarda daha sonraki kışlarda ölüm oranı %5’in de altında seyretmektedir.

 • Organik bal üreticilerinde bal üretimi ise %50 artmıştır.

31. Kendi Ana Arılarını üreterek yüksek verim alan bal üretim arılıkları, Ardahan

Bal Üreticisi Arıcının Kendi Ana Arısını Üreterek Sağladığı Yararlar

 • Üretilecek Ana Arıların anası Kafkas, dölleyici erkekler ise arıcının arılığındaki kolonilerin erkekleridir.

 • Arılıktaki koloniler bölgeye adapte olmuş bölgede yaşayabilen kolonilerdir.

 • Üretilecek ana arının yavruları bir taraftan Kafkas’ın verimliliğini, diğer taraftan arıcının bölgesinde yaşayabilen yerli arıların bölgeye uyum özelliğini göstermektedirler.

 • Böylece üretilen Ana Arıların ırkı, verimi ve uyum özelliği garanti olmaktadır.

 • Arılıkta her zaman yeteri kadar erkek arı olacağından Ana Arılarda döllenme eksikliği yaşanmamaktadır.

 • Ana Arılar bizzat arıcı tarafından üretildiği için kaliteleri garanti olmaktadır.

 • Ana Arılar çok az bir maliyetle üretildiği için ticari Ana Arı satın alma masrafından tasarruf edilmektedir.

 • Ana Arılar Kafkas melezi, kaliteli ve yeterli döllenmiş olduğundan bu Ana Arılarla kolonilerin verimi 2-3 kat artmaktadır.

 • Yaptığı arıcılıktan para kazanmak isteyen her arıcı bu sistemi denemelidir.

Mustafa Subaşı
33. Kendi ürettiği Ana Arılarla çalışan ve sofralık petekli bal üreten arılık, Ardahan