2. Düşük verimin Neden Olduğu Sorunlar

 • Daha fazla gezgincilik yapılmakta ve işletme masrafları artmaktadır.
 • Daha çok gezgincilikle melezlenme daha da artırılmaktadır.
 • Arıcı işletmeler masraflarını karşılayamamaktadırlar.
 • Arıcılıkta tam bir kısır döngü yaşanmaktadır.
 • Verim alınamadığı için şekerli besleme yıldan yıla yaygınlaşmaktadır.
 • Şekerli besleme bal kalitesini düşürmektedir.
 • Tüketici bal diye şekere para ödemektedir.
 • Dürüst arıcılar arıcılıktan vazgeçmektedirler.
7. Şekerli besleme ile petekli bal üreten bir arılık, Erzurum

Diğer Ülkeler Bu Sorunu Nasıl Çözmekteler?

 • Arıcılığı gelişmiş ülkelerde yüksek verimli arı ırkları kullanılmaktadır.
 • Almanya’da Karniyol, Avustralya ve İsrail’de İtalyan gibi ırklar kullanılmakta; Çin, ABD ve Rusya gibi birkaç ırkın kullanıldığı geniş ülkelerde ise arıcılar bölgelerine uygun ırk ile üretim yapmaktadırlar.
 • Bu ülkelerdeki her arıcı hangi ırkla çalıştığını bilmektedir.
 • Arıcı çalıştığı ırkın bölgesinde başarılı olduğunu bilmektedir.
 • Her arılık kolonilerinin ana arılarını her yıl veya en geç iki yılda bir yenilemektedir.
 • Arıcılar ihtiyaçları olan ana arıları elde ettikleri damızlıklardan ya kendileri üretmekteler ya da ismine doğru, denetlenen ve güvenilir ticari Ana Arı üreten işletmelerden satın almaktadırlar.
 • Türkiye’nin doğal arı ırkı olan Anadolu Arısı “Apis mellifera Anatoliaca” İngiltere’ye götürülerek Dünya’nın en verimli hibriti Buckfast Hibriti’nin baba hattı olarak kullanılmıştır.
 • Aynı Anadolu Arısı Çin’e götürülmüş, Çin’de kullanılan13 arı ırkından birisidir. Anadolu Arısı Çin’de özellikle arı sütü üretiminde kullanılmaktadır.

Türkiye’de Bu Sorun Nasıl Çözülür?

 • Kafkas, Anadolu ve Muğla arı ırkları Türkiye’nin doğal arı ırklarıdır. Doğu Anadolu ve Karadeniz’de Kafkas Arısının safları; İç Anadolu ve Marmara’da Kafkas Arısının yerli arılarla melezleri başarılı olmaktadır.
 • Ege Bölgesi’nde mutlaka Muğla Arısı ve melezleri kullanılmalıdır.
 • İç Anadolu’da Anadolu Arısının safı ile Kafkas ve melezleri kullanılmalıdır.
 • Ticari ana arı üreticilerinin ismine doğru üretim yapıp yapmadıkları denetlenmeli, üreticiler satın aldıkları ticari ana arıların bölgelerine uygun olup olmadığını sorgulamalıdırlar.
 • Her arıcı kendi bölgesinde verimli saf ırk veya melez ana arısını kendisi üreterek bu ana arıları kullanmalıdır.
 • Arıcılıkta en geç iki yılda bir değiştirilmesi gereken ana arılar, yukarıdaki hususlar göz önünde tutularak yetiştirilip kullanılacak olursa kolonilerin ortalama gerçek bal verimleri en az 20-30 kg.’a yükselecektir.
8. Ana Kafkas x Baba Kafkas Ana Arı üreten Macahel A.Ş.’nin Ana Arı Üretim İşletmesi, Güdül- Ankara
 • Çiftleştirme kutuları
 • Erkek Arı Kolonileri
 • Damızlık Koloniler
 • Başlatıcı ve Besleyici Kolonilerle 5.000 Ana Arı üretim kapasiteli işletme
9. Ardahan’da Kafkas Arısı ile çalışan bir organik bal üretim arılığı.