Sevgili Arıcı, Kendi Ana Arılarını Üreterek Kendine Yardım Et

I. 100 kolonin varsa üç adedine Damızlık Ana Arı ver.

II. 12 adet iki bölmeli veya 24 adet tek bölmeli modüler çerçeveli çiftleştirme kutusu edin.

 

III. Damızlık kolonilere ayda iki adet çiftleştirme kutusu çerçeveleri zımbalanmış çerçeve ver. Kolonileri besle.

IV. Yavrulu hale gelmiş modüler kutu çerçevelerini arıları ile kutulara koy. 

Kutuların havalandırması açık olarak serin bir yerde iki gün beklet.

V. Kutuların ağzını aç ve arılığa koy.

VI. Birkaç gün sonra kontrolde Ana Arı gözlerini görürsün.

VII. Her ay bir kutu bölmesinden bir adet, sezonda en az 50 adet döllenmiş ana arı alabileceksin. Arılığındaki 50 koloniye bu ana arıları kullanırsın.

VIII. Bir sonraki yıl diğer 50 kolonin için aynı damızlık ve kutularla ana arı üretirsin.

 IX. Masrafın: İlk yıl en fazla bin liradır. Bu desteği her yıl Bakanlık veriyor. Sonraki yıl bir masrafın olmaz.

 IX. Kazancın: Kolonilerin her yıl üçte birinin ölmesini önleyeceksin. Yüksek verimli genç ana arılarla kolonilerinin bal verimini en az bir kat artıracaksın.

          Bunu kendi menfaatin için sen de yapabilirsin.